Hình ảnh trung tâm đăng kiểm

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 5014D – T.p HCM

  • Địa chỉ: : Số 5A, quốc lộ 22, quốc lộ Thới Sơn, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0282.2537.427

Khuôn viên trung tâm đăng kiểm

Khu vực khách hàng

Khu vực kiểm định